Lidmaatschapkosten van de ijsbaanvereniging zijn als volgt:
 
De gezinskaarten kosten                                        €    7,50
Alleenstaanden of ouder dan 18 jaar                      €    5,00
Losse kaartverkoop ongeacht de leeftijd                €    2,50
Donateurs                                                             €    2,50
 
Bent u nog geen lid?
Meldt u voor 1 december aan bij het bestuur.
Na 1 december worden de lidmaatschapkaarten verhoogd met €  2,50
(een gezinskaart kost dan €  10,00 en alleenstaanden of ouder dan 18 jaar €  7,50)
 
Naam :
Straat : Nr. :
Plaats :
Telefoon :
 

Gezinslidmaatschap
Alleenstaand
 
Naam en geboortedatum van uw kinderen
Naam: Geboortedatum : dd-mm-jj
Naam: Geboortedatum : dd-mm-jj
Naam: Geboortedatum : dd-mm-jj
Naam: Geboortedatum : dd-mm-jj

Opmerking :

 

Opzeggen van het lidmaatschap.
Via de e-mail kunt u uw lidmaatschap van ijsclub “de Bleense” beëindigen.
U kunt ook schriftelijk bedanken door uw opzegging voor 1 november te sturen naar de ponghalder
p/a: de Finne 5, 9262 MB Sumar
 
 
Adreswijziging graag doorgeven.
Als u verhuisd bent, stellen wij het zeer op prijs als u daarvan de ijsclub in kennis stelt.
Dit bevordert de juiste bezorging van uw lidmaatschapskaart.
Ook andere wijzigingen van uw lidmaatschap kunt u via e-mail doorgeven.